Spoločnosť Beraka, s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorej jednou z hlavných činností je distribúcia a obchodovanie s komoditami v rámci Európskeho trhu. Špeciálnu pozornosť venujeme krajinám bývalej Juhoslávie, kde máme vybudované stabilné postavenie.

Vďaka obchodným partnerom z Chorvátska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Macedónska a Slovinska vieme zabezpečiť distribúciu a predaj komodít v rámci celého územia južnej Európy.